Obwieszczenie GP.6733.7.2021 z dnia 10.03.2021

Obwieszczenie GP.6733.7.2021 z dnia 10.03.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa linii kablowej nN" w miejscowości Pleszew, w ulicach 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań, na terenie działek  nr 2980/10, 2978, 3008, 23/28, arkusz mapy 18, obręb miasto Pleszew, w związku z tym wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

Pobierz dokument - format pdf