Obwieszczenie GP.6733.8.2021 z dnia 10.03.2021

Obwieszczenie GP.6733.8.2021 z dnia 10.03.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa pomieszczeń budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby Wydziału Komunikacji" w Pleszewie przy ul. Poznańskiej, na terenie działek  nr 384/18, 384/19, arkusz mapy 19, obręb miasto Pleszew, w związku z tym wszczęto postępowanie administracyjne w tej sprawie.

Pobierz dokument - format pdf