Protokół nr XXVII/2020 z XXVII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 17.12.2020 r

Protokół nr XXVII/2020 z XXVII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 17.12.2020 r