Uchwała nr XXIX/272/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r.

Uchwała nr XXIX/272/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2023

Pobierz dokument - format pdf