Obwieszczenie GP.6730.194.2020 z dnia 22.03.2021

Obwieszczenie GP.6730.194.2020 z dnia 22.03.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 55/2021(sprawa nr GP.6730.194.2020) dla inwestycji polegającej na częściowej rozbiórce, budowie, przebudowie, nadbudowie, rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z wykorzystaniem istniejących elementów konstrukcyjnych na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 790/16, arkusz mapy 20, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf