Uchwała nr XXIX/278/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r.

Uchwała nr XXIX/278/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/217/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf