Uchwała nr XXIX/281/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r.

Uchwała nr XXIX/281/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021

Pobierz dokument - format pdf