Uchwała nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r.

Uchwała nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032

Pobierz dokument - format pdf