Uchwała nr XXIX/289/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r.

Uchwała nr XXIX/289/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Pobierz dokument - format pdf