Obwieszczenie GP.6733.9.2021 z dnia 29.03.2021

Obwieszczenie GP.6733.9.2021 z dnia 29.03.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa obiektu liniowego podziemnego - sieć gazowa L=110mb" w miejscowości Pleszew, w ulicy Bolesława Chrobrego, na terenie działek  nr 2639/4, 2639/27, arkusz mapy 41, obręb miasto Pleszew, w związku z tym wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

Pobierz dokument - format pdf