Obwieszczenie GP.6733.10.2021 z dnia 29.03.2021

Obwieszczenie GP.6733.10.2021 z dnia 29.03.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:"budowa sieci gazowej s/ć dz 63 PE L=280mb" w miejscowości Zielona Łąka, w ulicy Grzybowej, na terenie działek  nr 109, 74/20, 74/19, 74/15, 74/22, arkusz mapy 1, obręb Zielona Łąka, gmina Pleszew, w związku z tym wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

Pobierz dokument - format pdf