Postępowanie Miasta i Gminy Pleszew w trybie podstawowym WI.271.5.2021

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Remonty cząstkowe dróg i ulic gminnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 29.03.2021 r. - format pdf

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na miniPortalu UZP