Postępowanie Miasta i Gminy Pleszew w trybie podstawowym WI.042.2.2021

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 31.03.2021 r. - format pdf

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na miniPortalu UZP

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ogłoszenie zamieszczone w BZP dn. 14.04.2021 r. - format pdf