Obwieszczenie GP.6733.6.2021 z dnia 07.04.2021

Obwieszczenie GP.6733.6.2021 z dnia 07.04.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach, na terenie działek o nr eiwd. 61/1, 61/2, 61/3, arkusz mapy: 1, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument -  format pdf