Obwieszczenie GP.6733.1.2021 z dnia 15.04.2021

Obwieszczenie GP.6733.1.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.04.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowości Brzezie, na terenie działki o nr eiwd.: 7, 8/4, 9/5, 9/6, 11/2, 12, 15, 16/1, arkusz mapy: 3, obręb Brzezie, oraz działek o nr ewid.: 4, 5, arkusz mapy: 3, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf