Obwieszczenie GP.6733.4.2021 z dnia 15.04.2021

Obwieszczenie GP.6733.4.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.04.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej średniego napięcia, demontaż linii napowietrznej średniego napięcia, na terenie działek o numerach ewid.: 23/1 i 22/10, obręb Korzkwy, arkusz mapy 2, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf