Obwieszczenie GP.6733.11.2021 z dnia 21.04.2021

Obwieszczenie GP.6733.11.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21.04.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa drogi rowerowej pomiędzy ulicą Sienkiewicza a ulicą Samulskiego" w miejscowości Pleszew, na terenie działek: nr 2390, 2433/1, 2435/2, 2350/3, 2799, arkusz mapy 32, nr 934, arkusz mapy 33, nr 2436, 2437, 2350/2, 2435/1, 2440/8, 2440/9, 2452/6, 2392/1. 2392/2, 2396, 2397, 2400, 2401, arkusz mapy 39, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf