Uchwała nr XXX/293/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Uchwała nr XXX/293/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032.

Pobierz dokument - format pdf