Obwieszczenie GP.6733.8.2021 z dnia 11.05.2021

Obwieszczenie GP.6733.8.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11.05.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby Wydziału Komunikacji, na terenie działek o nr eiwd.: 384/18, 384/19, arkusz mapy 19, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf