Zarządzenie Nr 77/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2021

Zarządzenie Nr 77/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 kwietnia 2021 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2021 rok.

Pobierz dokument - format pdf