Obwieszczenie GP.6733.7.2021 z dnia 19.05.2021

Obwieszczenie GP.6733.7.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.05.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej niskiego napięcia nN, na terenie działki nr: 23/28, 3008, 2978, 2980/10, arkusz mapy 18, miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf