Zatwierdzone roczne projekty wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, zamiany na 2021 rok.

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na 2021 rok - format pdf

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na 2021 rok - format pdf

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na 2021 rok - format pdf