Obwieszczenie GP.6733.5.2021 z dnia 27.05.2021

Obwieszczenie GP.6733.5.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.05.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 90/63, na terenie działki o nr eiwd.: 30, 8 19, 3, 96, 4, 5/2, 5/1, 6, 305/3, 6/1, 104/4, arkusz mapy: 12, 24, 25, obręb Kowalew, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf