Obwieszczenie GP.6733.13.2021 z dnia 27.05.2021

Obwieszczenie GP.6733.13.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.05.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego" w miejscowości Janków, na terenie działek  nr 27, 22, 30/2, arkusz mapy 1, obręb Janków, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf