Obwieszczenie GP.6733.14.2021 z dnia 27.05.2021

Obwieszczenie GP.6733.14.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.05.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "bbudowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego" w miejscowości Ludwina, na terenie działki  nr 262, arkusz mapy 1, obręb Ludwina, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf