Obwieszczenie GP.6733.15.2021 z dnia 27.05.2021

Obwieszczenie GP.6733.15.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.05.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa obiektu liniowego podziemnego  - sieć gazowa średniego ciśnienia" w miejscowości Marszew, w rejonie ulicy Marszewskiej, na terenie działek  nr 73, arkusz mapy 3, 25/11, arkusz mapy 1, obręb Marszew, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf