Obwieszczenie GP.6733.16.2021 z dnia 31.05.2021

Obwieszczenie GP.6733.16.2021 z dnia 31.05.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 17,6 Dz 125" w miejscowości Pleszew, w ulicy Kaliskiej, na terenie działek: nr 2180/6, arkusz mapy 26, nr 1904/1, arkusz mapy 24, nr 1903, arkusz mapy 25, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf