Obwieszczenie GP.6733.9.2021 z dnia 07.06.2021

Obwieszczenie GP.6733.9.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07.06.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa obiektu liniowego podziemnego - sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr eiwd.: 2639/4 i 2639/27, arkusz mapy: 41, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf