Zarządzenie Nr 108/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 czerwca 2021

Zarządzenie Nr 108/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 czerwca 2021 w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, działki niezabudowanej, położonej w Korzkwach, na poszerzenie nieruchomości przyległej tj. dz. 51/1.

Pobierz dokument - format pdf