Zapytanie ofertowe PTBS/2519/2021

Zapytanie ofertowe na wymianę drewnianej stolarki okiennej w lokalach będących własnością MiG Pleszew.

SIWZ - format pdf

Specyfikacja techniczna - format pdf

Zestawienie okien - format pdf

Projekt umowy - format pdf