Uchwała nr XXXI/297/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała nr XXXI/297/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf