Uchwała nr XXXI/306/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała nr XXXI/306/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII /255/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

Pobierz dokument - format pdf