Uchwała nr XXXI/321/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała nr XXXI/321/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032.

Pobierz dokument - format pdf