KOMUNIKAT NR 2 dotyczący zaopatrzenia w wodę z dnia 19 czerwca 2021 r. (godz. 18.00)

1. Poziom "rezerwy wody" na stacji wodociągowej w Pleszewie nadal jest niski, choć w porównaniu z dniem wczorajszym sytuacja się poprawiła (jest m.in. mniejsze zużycie wody). Ewentualne obniżenie ciśnienia w sieci będzie podyktowane wyłącznie zgromadzeniem odpowiedniej ilości wody w zbiornikach w nocy z 19 na 20 czerwca br. Takie działanie podjęte poprzedniej nocy przyniosło zamierzony efekt - ulice i miejscowości, które pozbawione były w ogóle wody otrzymały ją w dniu dzisiejszym. Nadal jednak w niektórych miejscowościach sytuacja jest trudna.

2. Sytuacja w Państwa miejscowościach oraz na osiedlach stale monitorowana jest za pośrednictwem radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, OSP - za co bardzo dziękujemy.

3. Podlewanie trawników, ogródków czy mycie samochodów nie jest już prośbą i zaleceniem, ale jest to formalne ograniczenie. W dniu dzisiejszym zostało wydane stosowne zarządzenie.

4. W poniedziałek (21.06.2021 r.) o godzinie 8.00 odbędzie się spotkanie Burmistrza z Radnymi Rady Miejskiej celem omówienia sytuacji w zakresie zaopatrzenia w wodę. Transmisja on-line odbędzie się na profilu FB na profilu Miasta i Gminy Pleszew (Pleszew Miasto Otwarte).

 

 

             Grzegorz Knappe                                                                               Arkadiusz Ptak

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew

           Komunalnego Sp z o.o.