Obwieszczenie GP.6721.25.2021 z dnia 21.06.2021

Obwieszczenie  GP.6721.25.2021 z dnia 21.06.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Piekarzew i Suchorzew, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Projekt uchwały : Pobierz dokument - format pdf
Rysunek Piekarzew : Pobierz dokument - format pdf
Rysunek Suchorzew : Pobierz dokument - format pdf
Prognoza - tekst : Pobierz dokument - format pdf
Prognoza - rysunek : Pobierz dokument - format pdf

Dyskusja publiczna UMiG Pleszew w usłudze Teams - poniedziałek, 19 lipca 2021 godz. 14:30 - link do spotkania