Obwieszczenie GP.6733.12.2021 z dnia 22.06.2021

Obwieszczenie GP.6733.12.2021 z dnia 22.06.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63, l = ok. 400m" w miejscowości Pleszew, w rejonie ulicy 70 Pułku Piechoty, na terenie działek  nr 3008, 2980/6, 2980/7, 2980/8, 2978, 2979, arkusz mapy 18, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf