Obwieszczenie GP.6733.18.2021 z dnia 22.06.2021

Obwieszczenie GP.6733.18.2021 z dnia 22.06.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE Dz 63" w miejscowości Kowalew, w ulicy Bolesława Chrobrego, na terenie działek nr 30, 31, 83/2, 83/3, 78/1, 79/5, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf