Obwieszczenie GP.6733.10.2021 z dnia 28.06.2021

Obwieszczenie GP.6733.10.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.06.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - w ulicy Grzybowej w Zielonej Łące,  na terenie działki o nr eiwd.: 109, 74/19, 74/15, 74/22, arkusz mapy: 1, obręb Zielona Łąka, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf