Obwieszczenie GP.6733.16.2021 z dnia 28.06.2021

Obwieszczenie GP.6733.16.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.06.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia,  na terenie działki o nr eiwd.: 2180/6, arkusz mapy: 26, oraz części działki 1904/1, arkusz mapy 24, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf