Obwieszczenie GP.6733.11.2021 z dnia 02.07.2021

Obwieszczenie GP.6733.11.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02.07.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa drogi rowerowej pomiędzy ulicą Sienkiewicza, a ulicą Samulskiego, na terenie działek o nr eiwd. działek nr: 2390, 2433/1, 2435/2, 2350/3, 2799, arkusz mapy 32, nr 2436, 2437, 2350/2, 2435/1, 2440/8, 2440/9, 2452/6, 2392/1. 2392/2, 2396, 2397, 2400, 2401, arkusz mapy 39, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf