Wykaz z dnia 07.07.2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać działkę niezabudowaną, położoną w Korzkwach, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: dz. nr 121/2 o pow. 0,1500 ha, zapisaną w KW nr KZ1P/00035999/6.

Pobierz dokument - format pdf