Zarządzenie Nr 324/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 lutego 2005r.

Zarządzenie 324/IV/2005 - dokument w formacie pdf
Załacznik nr 1 do zarządzenia 324/IV/2005 - dokument w formacie pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 324/IV/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 18 lutego 2005 r.
 
 
w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew na I kwartał 2005 roku.
 
  
Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza co następuje:
 
§ 1. Ustala się harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew na okres I kwartału 2005 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.