Obwieszczenie GP.6733.20.2021 z dnia 22.07.2021

Obwieszczenie GP.6733.20.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22.07.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLE3025 sieci Play wraz z wewnętrzną linią zasilającą" w miejscowości Dobra Nadzieja, na terenie działki  nr 35, arkusz mapy 1, obręb Dobra Nadzieja, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja uzupełniająca: Termin wnoszenia wniosków, dokumentów, zażaleń lub dowodów dotyczących powyższej sprawy upływa z dniem 12.08.2021 r.