Informacja PO.ZUZ.2.4210.147.2021.JG z 23.07.2021

Informacja PO.ZUZ.2.4210.147.2021.JG z 23.07.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: przebudowę urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego zlokalizowanego na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 129/3 obręb Gizałki).

Pobierz dokument - format pdf