Zarządzenie Nr 141/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 lipiec 2021

Zarządzenie Nr 141/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 lipiec 2021 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2021 roku.

Pobierz dokument - format pdf