Zapytanie ofertowe WE.042.1.9.2021 z dnia 02.08.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - format pdf


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie lekcji pokazowych o tematyce ekologicznej, zawierających elementy warsztatów metodologicznych - skierowanych do nauczycieli i dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew - uczestników projektu "EKO Pleszew", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Pobierz dokument - format pdf