Obwieszczenie GP.6733.12.2021 z dnia 30.07.2021

Obwieszczenie GP.6733.12.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.07.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji nr 15/2021 (sprawa GP.6733.12.2021) z dnia 26.07.2021r. o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 63 o długości około 400,0 m, na terenie działek o nr ewid. 3008, 2980/6, 2980/7, 2980/8, 2978, 2979, arkusz mapy: 18, miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf