Obwieszczenie GP.6733.14.2021 z dnia 30.07.2021

Obwieszczenie GP.6733.14.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.07.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji nr 17/2021 (sprawa GP.6733.14.2021) z dnia 27.07.2021r. o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego na terenie działki nr: 262, arkusz mapy 1, obręb Ludwina, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf