Obwieszczenie GP.6733.15.2021 z dnia 30.07.2021

Obwieszczenie GP.6733.15.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.07.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji nr 18/2021 (sprawa GP.6733.15.2021) z dnia 27.07.2021r. o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa obiektu liniowego podziemnego - sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działki o nr ewid. 25/11, arkusz mapy: 1 oraz działki o nr ewid. 73, arkusz mapy: 3, obręb Marszew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf