Obwieszczenie GP.6720.10.2021 z dnia 06.08.2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06.08.2021 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf